Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4860. Odlok o turistični taksi v Občini Tržič, stran 15114.

Na podlagi 23., 27. in 61. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 ter 10., 18. in 95. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet Občine Tržič na 7. redni seji dne 1. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Tržič
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Tržič in način poročanja.
2. člen
Na območju Občine Tržič se določi turistična taksa v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne osebe, podjetniki posamezniki, sobodajalci ter kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista na poseben račun občine do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, ter hkrati v istem roku predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo o plačani turistični taksi.
Obrazec “Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi“ je sestavni del tega odloka.
Mesečno poročilo so zavezanci dolžni pošiljati vsak mesec, in sicer ne glede na to, ali so imeli goste na prenočevanju ali ne. Kolikor prenočitev ni bilo, se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.
4. člen
Vrednost točke, način plačila, oprostitve, namen uporabe, nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc in sankcije za prekrške, ureja zakon o pospeševanju turizma.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 4/91).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 332-041/98-07
Tržič, dne 1. decembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost