Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4856. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Tabor, stran 15113.

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Tabor na 9. redni seji dne 22. 11. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Tabor
I
Javna infrastruktura na področju kulture postane naslednja nepremičnina na območju Občine Tabor, ki je bila 17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti oziroma društvena lastnina in je pretežno namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.
1. stara šola Loke (št. zemlj. knj. vl. 243, parc. št. 160/3 – del, k.o. Črni vrh, lastnik Krajevna skupnost Tabor,
2. dom krajanov Tabor (št. zemlj. knj. vl. 393, parc. št. stavbišče. 374 – del, k.o. Ojstriška vas, lastnik TVD Partizan Tabor.
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine Tabor.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj po objavi.
Št. 015-04/99-28
Tabor, dne 22. novembra 1999.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost