Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4852. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 1999, stran 15102.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 81/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Semič na 9. seji dne 25. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 1999
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Semič za leto 1999 (Uradni list RS, št. 37/99) se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1999 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki                      438,052.000
– odhodki                      440,272.000
– primanjkljaj                     2,220.000
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki                       2,700.000
– odhodki                        380.000
– presežek                       2,320.000
c) Račun financiranja
– prihodki                           /
– odhodki                       10,300.000
– primanjkljaj                    10,300.000
– zmanjšanje sredstev na računih           10,200.000
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in posebnem delu proračuna in so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403-03-02/99-2
Semič, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost