Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4851. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih, stran 15102.

Na podlagi 78. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in na podlagi 51.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98) je Občinski svet občine Rogašovci na 3. seji dne 26. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih
UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa plačevanje odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih, sedanji Občini Puconci.
VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA ODŠKODNINE
2. člen
Povzročitelj razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov, posamezna gospodinjstva, industrija in ostali koristniki odlagališča plačujejo odškodnino od vrednosti odvoza odpadkov.
3. člen
Višina odškodnine, način in rok nakazila bodo urejeni v pogodbi, sklenjeni in dogovorjeni med Občino Puconci in pooblaščenim podjetjem za odvoz komunalnih odpadkov. Za določitev višine odškodnine je potrebno predhodno soglasje Občinskega sveta občine Puconci.
4. člen
Pooblaščeno podjetje za odvoz komunalnih odpadkov zaračunava odškodnino povzročiteljem kot dodatno postavko na računu za plačilo odvoza odpadkov.
5. člen
Zbrana sredstva so namenska. Uporabljajo se za sofinanciranje ter vzdrževanje infrastrukturnih objektov v k.o. Puconci in k.o. Vaneča.
KONČNE DOLOČBE
6. člen
Odlok velja do sprejetja ustreznega državnega podpisa, ki bo urejal plačevanje odškodnine za razvrednotenje okolja.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih (Uradni list RS, št. 53/95).
Št. 352 06-50/99-1
Rogašovci, dne 26. februarja 1999.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost