Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4847. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2000, stran 15098.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je župan sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2000
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine Medvode za leto 2000, oziroma za prve tri mesece leta 2000.
2. člen
Proračunskim porabnikom se za financiranje njihove dejavnosti mesečno nakazuje sredstva v višini do 1/12 sredstev, ki so jih prejeli v letu 1999.
V sredstva iz prejšnjega odstavka spadajo sredstva za:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in druge osebne prejemke (stroški za prevoz, regres za prehrano),
– materialne stroške in storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje porabnika.
3. člen
Proračunski porabniki morajo na zahtevo Oddelka za proračun in finance posredovati podatke iz prejšnjega člena. Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo se jim financiranje začasno ustavi.
4. člen
Ne glede na določilo 2. člena tega sklepa, se v polnem znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 1999 na podlagi proračuna za leto 1999 in v tem letu niso mogli biti plačani. Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 2000.
Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 1999 poravnajo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova likvidnost to omogočata.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 1999.
7. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so sestavni del proračuna Občine Medvode za leto 2000.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 3331/99
Medvode, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost