Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4843. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško, stran 15096.

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 3. 11. 1999 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
I
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena stanovanj, cena stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Laško.
II
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne površine objekta v letu 1999 znaša 109.709 SIT/m2 in se uporablja kot osnova za odmero davka od premoženja v letu 2000 na območju Občine Laško.
Gradbena cena v mesecu decembru 1999 znaša 131.243 SIT/m2 in se revalorizira v skladu z rastjo cen življenjskih stroškov, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije, uporablja pa se za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj ter drugih nepremičnin.
III
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7% od gradbene cene, ugotovljene za mesec december 1999.
IV
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 16% od gradbene cene, ugotovljene v mesecu decembru 1999 za m2 koristne površine objekta, od tega individualna raba 8% in kolektivna raba 8%.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 42007-7/99-13/5
Laško, dne 3. novembra 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost