Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4840. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 1999, stran 15086.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99), je Občinski svet občine Kuzma na 10. seji dne 3. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 1999 (Uradni list RS, št. 83/99), se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1999 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna v višini 176,090.919,90 SIT in se razporedijo za:
– tekočo porabo v višini 105,343.902,10 SIT
– investicijsko porabo v višini 70,747.017,80 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki so sestavni del proračuna Občine Kuzma.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 206-1/99
Kuzma, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost