Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4839. Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Krško, stran 15085.

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 29. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), 4. in 17. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter 16. in 79. členom statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško, na 11. seji, dne 2. 12. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Krško
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, ki jih morajo gostinci in kmetije na katerih se opravlja gostinska dejavnost upoštevati pri določanju obratovalnega časa gostinskih obratov v obratovalnem času, ki je daljši od rednega obratovalnega časa kot je določen v 3. in 4. členu pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
2. člen
Gostinskim obratom oziroma kmetom, ki so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih se lahko odobri obratovalni čas, ki je daljši od rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost kot sledi:
1. Gostinskim obratom, ki gostom nudijo zahtevnejše jedi (hotelske restavracije, gostilne, restavracije) se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih sobotah in dnevih pred prazniki do 2. ure naslednjega dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega dne.
2. Gostinskim obratom, ki nudijo gostom manj zahtevne jedi (okrepčevalnice, pizzerije, slaščičarne) se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 24. ure, ob petkih sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 23. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 24. ure.
3. Za gostinske obrate, ki gostom ne nudijo hrane – bari, vinotoči... se delovni čas ne podaljšuje, in sicer:
– izven stanovanjskega naselja po 23. uri, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa do 24. ure,
– v stanovanjskem naselju po 22. uri, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa do 23. ure.
4. Obratovalni čas, določen v prejšnjih točkah tega člena, se lahko v poletnih mesecih (junij, julij in avgust) podaljša še za eno uro.
3. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko obratovalni čas podaljša:
– izjemoma do 4. ure naslednjega dne ob raznih prireditvah (plesi, revije, veselice...), če gostinec, ki prireditev organizira, Upravni enoti Krško priglasi prireditev ter pridobi vsa potrebna soglasja. Z vlogo za podaljšanje mora v skladu s 17. členom pravilnika zaprositi pristojni občinski organ najkasneje 5 dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej,
– nočnim lokalom (nočni bar in diskoteka) se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa v stanovanjskem naselju najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki najdlje do 3. ure naslednjega dne, izven naselja pa najdlje do 2. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 4. ure naslednjega dne. Tako podaljšan obratovalni čas lahko velja tudi za gostinske obrate, ki obratujejo v istem objektu kot nočni lokal.
4. člen
Ne glede na predhodne določbe 3. in 4. člena tega pravilnika se gostinskim obratom oziroma kmetijam ne dovoli podaljševanje obratovalnega časa, ali se že dovoljeno podaljšanje z odločbo prepove, če prihaja do večkratnih upravičenih pritožb prizadetih občanov oziroma ustreznih pristojnih služb zaradi kaljenja javnega reda in miru.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 337-13/99
Krško, dne 2. decembra 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost