Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4837. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1194/5, k.o. Stari Grad in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 213/4 in parc. št. 227/2, k.o. Stari Grad, stran 15082.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 11. seji dne 2. 12. 1999 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1194/5, k.o. Stari Grad in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 213/4 in parc. št. 227/2, k.o. Stari Grad
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1194/5, pot, v izmeri 220 m2, ki je vpisana v seznamu javnega dobra št. LXVIII, k.o. Stari Grad.
II
Po ukinitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, se sklene pogodba o zamenjavi nepremičnin parc. št. 213/4, pot, v izmeri 157 m2 in parc. št. 227/2, pot, v izmeri 1019 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 485 k.o. Stari grad in sta last Klinec Kristine in Klinec Romana, Krško, Spodnja Libna 5, za nepremičnino parc. št. 1194/5, pot, v izmeri 220 m2.
III
Nepremičnini parc. št. 213/4, pot, v izmeri 157 m2 in parc. št. 227/2, pot, v izmeri 1019 m2, se po sklenitvi menjalne pogodbe, odpišeta od dosedanjega zemljiškoknjižnega vložka in vpišeta v nov zemljiškoknjižni vložek v isti katastrski občini z vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Krško, nepremičnina parc. št. 1194/5, pot, v izmeri 220 m2, pa se pripiše k vložku 485, k.o. Stari Grad.
IV
Zamenjava predmetnih nepremičnin se bo izvedla po postopku in na način, ki jo določajo predpisi ter po tržni vrednosti nepremičnin v času sklenitve menjalne pogodbe, ki jo bo določil sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke, z doplačilom ene ali druge pogodbene stranke.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 46601-106/99-603
Krško, dne 2. decembra 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost