Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4825. Odlok o spremembi meje med naseljema Rapljevo in Vrbovec, stran 15072.

Na podlagi zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90 in pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 11/80, odločba US, Uradni list RS, št. 58/92) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, 23/99 in 53/99) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) sta občinska sveta občin Kočevje in Dobrepolje na svojih sejah in sicer Občinski svet občine Kočevje na 9. redni seji dne 25. 11. 1999 in Občinski svet občine Dobrepolje na 11. seji dne 26. 10. 1999 sprejela
O D L O K
o spremembi meje med naseljema Rapljevo in Vrbovec
1. člen
Meja med naseljem Vrbovec, št. naselja 138, v Občini Kočevje in naseljem Rapljevo, št. naselja 019, v Občini Dobrepolje se spremeni. Spremenjena meja med naseljema postane tudi občinska meja med občinama Kočevje in Dobrepolje.
2. člen
Nova meja med naseljema, ki bo tudi meja med občinama, bo potekala po neposeljenem območju po parcelnih mejah v katastrski občini Polom, in sicer tako da bodo mejne parcele v naselju Vrbovec, od katastrske meje na severu do katastrske meje na jugu, parcele z naslednjimi številkami: 2008, 2013, 2014, 2019, 2020, 2026, 2027, 2034, 2035, 2041, 2042, 2048, 2053, 2054, 2061, 2062, 2067, 2068, 2072, 2090, 2089, 2088, 2087, 2086, 2080/2, 1658, 1657, 1655, 1654, 1653, 1652, 1651, 1650, 1649, 1646, 1645/2, 1644, 1566, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558/2, 1558/1, 1557, 1556, 1555, 1554, 1137, 1136, 3363, 3383/1, 3362, 2719/26, 3388/1, 2730/2, 2730/128, 2730/3, 2730/122, 2689 in 2688/17. Mejne parcele v naselju Rapljevo gledano od severa proti jugu pa bodo parcele s naslednjimi številkami: 2098/91, 2098/104, 2098/105, 2098/108, 2098/109, 2098/120, 2098/121, 2098/125, 2098/142, 2098/124, 2098/140, 2098/127, 2098/139, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/3, 1635/2, 1635/1, 1636, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1567, 3371, 3368, 3367/2, 3364, 3383/1, 3365, 3376, 2719/1, 3388/1, 3730/1, 2730/122, 2691/1 in 2688/16.
3. člen
Kartografski prikaz trase nove meje med naseljema, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje, je sestavni del odloka.
4. člen
Geodetska uprava RS bo skladno s tem odlokom izvedla spremembo meje med naseljema in med občinama v vseh uradno vodenih evidencah.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS po tem, ko ga sprejmeta oba občinska sveta v enakem besedilu. Za objavo poskrbi Občina Dobrepolje.
Št. 023-1/95
Dobrepolje, dne 26. oktobra 1999.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost