Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4575. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Podlehnik, stran 14055.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 12. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podlehnik na 6. seji dne 7. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Podlehnik
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Podlehnik in ceste med naselji v Občini Podlehnik in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Podlehnik in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Vse lokalne ceste v Občini Podlehnik so namenjene prometu za vsa vozila – mešani promet.
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 40.167 m (40,167 km).
5. člen
Javne poti v Občini Podlehnik v naseljih in med naselji so:
Vse javne poti v Občini Podlehnik so namenjene prometu za vsa vozila – mešani promet.
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Podlehnik znaša 72.740 m (72,740 km).
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 19. 7. 1999.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 299/99
Podlehnik, dne 7. oktobra 1999.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost