Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4570. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec, stran 14041.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
Občinska volilna komisija Žalec na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij krajevnih skupnosti pri ugotavljanju izida glasovanja za člane svetov KS na volitvah 17. 10. 1999 ugotavlja, da so bili v Občini Žalec v svete KS izvoljeni:
I
V Svet KS Galicija
Volilna enota št. 1
1. Jože Krulec, 22. 3. 1970, Galicija 43
2. Tomaž Cokan, 25. 8. 1964, Galicija 72
3. Emil Florjanc, 10. 9. 1962, Galicija 22
Volilna enota št. 2
1. Alojz Podpečan, 9. 6. 1956, Hramše 26
Volilna enota št. 3
1. Vladislav Majer, 23. 5. 1956, Pernovo 1
2. Marjan Mohorič, 11. 4. 1953, Pernovo 33
Volilna enota št. 4
1. Martin Pernovšek, 21. 10. 1957, Velika Pirešica 12d
2. Izidor Vinder, 5. 4. 1961, Velika Pirešica 24
Volilna enota št. 5
1. Ivan Potočnik, 22. 6. 1959, Zavrh pri Galiciji 8
Volilna enota št. 6
1. Andrej Križan, 12. 8. 1957, Železno 11
II
V Svet KS Gotovlje
Volilna enota št. 1
1. Rajko Rožič, 7. 9. 1947, Gotovlje 48
2. Frančišek Gojzdnik, 17. 10. 1932, Gotovlje 137
3. Branko Florjančič, 15. 3. 1957, Gotovlje 193
4. Fridrih Luskar, 18. 2. 1943, Gotovlje 179c
5. Ivan Jošt, 19. 8. 1946, Gotovlje 31
6. Leopold Škafar, 23. 10. 1933, Podvin 3
7. Marjan Novak, 29. 8. 1959, Gotovlje 186a
III
V Svet KS Griže
Volilna enota št. 1
1. Karl Kolar, 21. 7. 1936, Griže 33
2. Božidar Trnovšek, 27. 4. 1962, Griže 51
Volilna enota št. 2
1. Stanislav Leskošek, 15. 5. 1952, Migojnice 72
2. Franc Hriberšek, 15. 12. 1938, Migojnice 13a
Volilna enota št. 3
1. Milan Dobnik, 14. 8. 1945, Pongrac 5d
2. Ivan Krašovc, 1. 1. 1948, Pongrac 53
3. Štefan Vodeb, 11. 12. 1943, Pongrac 100a
Volilna enota št. 4
1. Drago Tomažič, 23. 9. 1963, Zabukovica 57
2. Jurij Blatnik, 4. 2. 1962, Zabukovica 129c
IV
V Svet KS Levec
Volilna enota št. 1
1. Jožef Podmiljšak, 22. 2. 1946, Levec 54
2. Dušan Lesjak, 17. 10. 1947, Levec 17a
3. Radovan Reja, 31. 3. 1953, Levec 70
4. Roman Lipovšek, 21. 11. 1956, Levec 44
5. Viktor Drama, 14. 1. 1936, Levec 30a
6. Miran Drolc, 6. 4. 1960, Levec 18
7. Karl Kosaber, 12. 5. 1943, Levec 78
V
V Svet KS Liboje
Volilna enota št. 1
1. Uroš Feldin, 13. 9. 1961, Kasaze 103
2. Jolanda Železnik, 9. 2. 1965, Kasaze 106
Volilna enota št. 2
1. Rajmund Kolšek, 9. 2. 1944, Kasaze 8
2. Jurček Jager, 2. 7. 1957, Kasaze 76a
Volilna enota št. 3
1. Štefan Frece, 3. 3. 1950, Liboje 70a
2. Marko Gabrovšek, 30. 5. 1948, Liboje 90f
3. Anton Ožir, 6. 8. 1945, Brnica 1a
VI
V Svet KS Petrovče
Volilna enota št. 1
1. Damjan Gril, 8. 8. 1969, Arja vas 6b
2. Anton Verdnik, 7. 12. 1946, Arja vas 20
Volilna enota št. 2
1. Bernard Jelen, 19. 6. 1971, Dobriša vas 5a
2. Franc Gaberšek, 7. 9. 1933, Dobriša vas 7a
Volilna enota št. 3
1. Ivan Vošnjak, 14. 1. 1950, Drešinja vas 58
Volilna enota št. 4
1. Peter Kainz, 7. 9. 1946, Petrovče 101
2. Jelka Ogrizek, 11. 12. 1949, Petrovče 24
3. Matjaž Goršek, 15. 8. 1963, Petrovče 232
Volilna enota št. 5
1. Andrej Kramer, 11. 12. 1960, Zaloška Gorica 7a
VII
V Svet KS Ponikva
Volilna enota št. 1
1. Danijel Jelen, 22. 4. 1953, Podkraj 11a
2. Anton Turinek, 7. 12. 1946, Podkraj 9
Volilna enota št. 2
1. Ivan Jelen, 25. 11. 1944, Ponikva 24a
2. Franc Dušak, 20. 10. 1948, Ponikva 20
3. Jožef Ocvirk, 15. 3. 1937, Ponikva 42a
Volilna enota št. 3
1. Karel Borovnik, 24. 5. 1963, Studence 43c
2. Franc Kos, 30. 11. 1931, Studence 41
3. Slavko Drofelnik, 2. 2. 1964, Studence 59
VIII
V Svet KS Šempeter
Volilna enota št. 1
1. Irena Govc-Četina, 15. 9. 1953, Dobrteša vas 27c
2. Miran Orožim, 25. 4. 1957, Dobrteša vas 30
3. Franc Privošnik, 22. 10. 1960, Dobrteša vas 38
Volilna enota št. 2
1. Ivan Godler, 22. 5. 1953, Kale 8a
Volilna enota št. 3
1. Peter Škrabar, 8. 7. 1953, Podlog 50
Volilna enota št. 4
1. Ivan Četina, 10. 1. 1948, Sp. Grušovlje 4b
Volilna enota št. 5
1. Miran Kolenc, 23. 3. 1960, Sp. Roje 2
Volilna enota št. 6
1. Anton Zvone Štorman, 16. 1. 1951, Šempeter 5a
2. Jožef Randl, 16. 3. 1942, Šempeter 68a
3. Ignac Dvornik, 8. 6. 1944, Šempeter 91e
Volilna enota št. 7
1. Martin Vrbnjak, 3. 11. 1946, Zalog 6
Volilna enota št. 8
1. Matija Prungl, 20. 5. 1957, Zg. Grušovlje 34
IX
V Svet KS Vrbje
Volilna enota št. 1
1. Matjaž Zakonjšek, 29. 5. 1956, Vrbje 8
2. Roman Vodovnik, 5. 9. 1962, Vrbje 75b
3. Anton Holobar, 5. 9. 1948, Vrbje 91
4. Jože Hlade, 23. 6. 1948, Vrbje 87d
5. Janez Miklavžin, 30. 3. 1955, Vrbje 40
6. Andrej Šepec, 24. 10. 1952, Vrbje 6
7. Jožef Meh, 21. 3. 1958, Vrbje 96
X
V Svet MS Žalec
Volilna enota št. 1
1. Niko Zotel, 10. 9. 1960, Savinjska c. 14
2. Darja Pur, 17. 12. 1935, Oničeva 3
Volilna enota št. 2
1. Jože Kek, 9. 3. 1938, Tomšičeva 4
2. Eran Sadnik, 24. 3. 1930, Gubčeva 8
Volilna enota št. 3
1. Peter Gominšek, 29. 8. 1957, H. Staneta 5
2. Breda Šip, 24. 12. 1949, H. Staneta 7
Volilna enota št. 4
1. Janez Meglič, 18. 4. 1932, Partizanska 3
2. Ervin Strahovnik, 1. 8. 1934, Šprajčeva 4
Volilna enota št. 5
1. Iztok Božiček, 29. 8. 1946, Šlandrov trg 28
2. Ivan Franc Korent, 26. 11. 1944, Savinjska c. 25
Volilna enota št. 6
1. Bojan Zapušek, 17. 10. 1954, Podvin 236
2. Ferdinand Šorli, 21. 10. 1963, Ložnica 31a
Št. 00608/0002/99
Žalec, dne 19. oktobra 1999.
Predsednik
Volilne komisije
občine Žalec
Slavko Košenina l. r.

AAA Zlata odličnost