Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4568. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Žalec, stran 14039.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 28. 10. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Žalec
I
V skladu z 18. in 64. členom zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) se kot javni športni objekti občinskega pomena določijo v občini naslednje nepremičnine:
a) Športni center Žalec,
b) smučišče v Libojah.
II
1. “Športni center Žalec”, ki obsega naslednje parcelne številke: 161/1, 163, 164, 165, 166/4, 157/3, 156/2, 137, 128/15, 134/3, 135/3, 135/4, 136/2, 136/3, 136/1, 124/2, 123/2, 128/8, 128/7, 125/1, 129/7, 128/4, 1755, 1767, 1730/3, 155/2, 94/4, vse k. o. Gotovlje
in
2028, 2029, 2030, 2033, 830, 831, 2032, 2031, 2043, 2003, 1956/2, 1957/4, vse k. o. Žalec.
V naravi predstavlja kompleks Športnega centra Žalec: travnato nogometno igrišče, peščeno atletsko stezo, balinišče, asfaltirano rokometno igrišče, 2 asfaltirani košarkaški igrišči, 7 peščenih teniških igrišč, 2 asfaltni teniški igrišči, zaklonišče s streliščem in tribunami, igralne površine za predšolske otroke z zelenicami.
2. “smučišče v Libojah”, ki obsega naslednje parcelne številke: 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 50/2, 46/2, 49/1, 50/3, 50/1, 51/4, 1008/1 vse k. o. Liboje.
III
Parcele navedene v 2. členu se bodo zemljiški knjigi zaznamovale kot javni športni objekti.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 03201/0001/99
Žalec, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost