Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4563. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trebnje, stran 14014.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 7. seji dne 6. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trebnje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Trebnje in ceste med naselji v Občini Trebnje in naselji v sosednjih občinah Novo mesto, Sevnica, Litija in Ivančna Gorica so:
4. člen
Javne poti (JP) v mestu Trebnje so:
Javne poti (JP) v naselju Mirna z uličnim sistemom so:
Javne poti (JP) v naselju Mokronog z uličnim sistemom so:
Javne poti (JP) v naselju Šentrupert z uličnim sistemom so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji v Občini Trebnje so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo skladno z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-06-144/98-03/ Brank z dne 2. 6. 1998.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi lokalnih in nekategoriziranih javnih cest na območju Občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 16/72 in 1/82).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-17/99
Trebnje, dne 6. oktobra 1999.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost