Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4558. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1998, stran 14007.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 12. seji dne 28. 10. 1999 sprejel
S K L E P
o premoženjski bilanci Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1998
1. Sprejme se premoženjska bilanca Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1998.
2. Premoženjska bilanca Mestne občine Slovenj Gradec je sestavni del tega sklepa.
Št. 461-04/95
Slovenj Gradec, dne 2. novembra 1999.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
           Premoženjska bilanca

         Mestne občine Slovenj Gradec


A) SREDSTVA                   Znesek v 000 SIT

1 NEFINANČNA SREDSTVA (2+8)               2,163.846

2 OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7A)            2,163.846

3 Zaloge materiala

4 Osnovna sredstva in drobni inventar (5-6)       1,250.359

5 Nabavna vrednost                   1,403.373

6 Popravek vrednosti                   153.014

7 Zemljišča in dr. sr., ki se ne amortizirajo       63.380

7a Sredstva za opr. dejav. gosp. javnih služb       850.107

8 NEOPREDMETENA SREDSTVA

9 FINANČNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)          3,823.350

10 DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI              22.702

11 KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

12 KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+16)           187.434

13 Finančne terjatve in terjatve iz posl. razmerij    128.307

14 Terjatve do proračunskih porabnikov

15 Terjatve do republike ali občin

16 Druge terjatve                     59.127

17 DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)              114.921

18 Depoziti                         4.303

19 Krediti in posojila                  110.618

20 NALOŽBE (21+22+23+24+25+26+27)            3,498.293

21 Naložbe v javna podjetja                175.625

22 Naložbe v zavode                   2,338.276

23 Naložbe v druge pravne osebe              974.889

24 Naložbe v tujino

25 Naložbe v domače vrednostne papirje

26 Naložbe v tuje vrednostne papirje

27 Druge dolgoročne naložbe                 9.503

28 SREDSTVA REZERV                     8.431

29 SREDSTVA SOLIDARNOSTI

30 SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE                 2.392

31 SREDSTVA SKUPAJ                   5,998.019

32 DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN              48.535

57 Terjatve do proračuna in dr. upr. organov

 SKUPAJ AKTIVA                     6,046.554 B) OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI

33 OBVEZNOSTI (34+43)                   194.521

34 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)           145.986

35 Izdani vrednostni papirji

36 Obveznosti do proračunskih porabnikov           215

37 Obveznosti do republike oziroma občin

38 Krediti in posojila - domača

39 Krediti in posojila - tuja

40 Blagovni krediti - domači

41 Blagovni krediti - tuji

42 Druge kratkoročne obveznosti              145.771

43 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)            48.535

44 Izdani vrednostni papirji

45 Krediti in posojila - domača              33.696

46 Krediti in posojila - tuja

47 Blagovni krediti - domači                14.839

48 Blagovni krediti - tuji

49 LASTNI VIRI (50 do 52)                5,626.451

50 Skladi dobrin spl. pomena in dr. sredstev      1,316.739

51 Viri dolgoročnih finančnih naložb          4,248.563

52 Presežek prihodkov                   61.149

53 VIRI SREDSTEV REZERV                   8.431

54 VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI

55 VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE             217.151

56 OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ           6,046.554

58 Obveznosti do proračuna in drugih upr. org.

 SKUPAJ PASIVA                     6,046.554AAA Zlata odličnost