Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1998, stran 14001.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.80/94 , 45/97 in 56/98) in 21.člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.44/95) sta Občinski svet občine Ribnica na 5. seji dne 1. 7. 1999 in Občinski svet občine Sodražica na 1. izredni seji dne 25. 10. 1999 sprejela
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ribnica za leto 1998.
2. člen
Po bilanci proračuna Občine Ribnica so bili doseženi in razporejeni prihodki in odhodki v naslednjih višinah:
SIT
----------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov:
skupni prihodki                   822,165.650
skupni odhodki                    839,657.961
presežek odhodkov                   17,492.311
----------------------------------------------------------------
Račun financiranja:
zadolževanje                     32,400.000
odplačilo posojil                       0
neto zadolževanje                   32,400.000
----------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki proračuna in zadolževanje      854,565.650
Skupaj odhodki proračuna in odplačilo
posojil                       839,657.961
Presežek prihodkov                  14,907.689
----------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov v višini 14,907.689 SIT se razporedi kot prihodek proračuna za leto 1999.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-403-03-1/99
Ribnica, dne 25. oktobra 1999.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost