Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4549. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek, stran 13995.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 10. 11. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Podčetrtek
1. člen
V statutu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99) se v 6. členu, drugi odstavek spremeni in dopolni tako, da glasi:
“Občina Podčetrtek ima štampiljko, ki je okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini štampiljke je občinski grb,v krožnici nad njim je napis: OBČINA PODČETRTEK, v krožnici pod grbom je v štampiljki naziv organa občine: OBČINSKA UPRAVA; ŽUPAN; OBČINSKI SVET; VOLILNA KOMISIJA; NADZORNI ODBOR. Štampiljka OBČINSKA UPRAVA je tudi premera 20 mm. Uporabo in hrambo štampiljk določi župan s posebnim aktom.“
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-077/99
Podčetrtek, dne 11. novembra 1999.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost