Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4547. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije, stran 13985.

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 10. seji dne 10. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
1. člen
Zaradi doseganja:
– usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe Občine Podčetrtek,
– izkoriščanja vseh naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja,
– izboljševanja poslovnih rezultatov in učinkovite promocije turistične ponudbe Občine Podčetrtek,
Občina Podčetrtek skupaj z osebami, ki imajo odločilno vlogo pri razvoju turizma na območju občine, ustanovi lokalno turistično organizacijo v smislu 3. člena zakona o pospeševanju turizma, za območje Občine Podčetrtek.
Po dogovoru z drugimi občinami se območje lokalne turistične organizacije lahko razširi tudi na druge občine.
2. člen
Lokalna turistična organizacija za območje Občine Podčetrtek se ustanovi v obliki gospodarskega interesnega združenja z naslednjimi bistvenimi značilnostmi:
a) združenje opravlja dejavnost v skladu s 3. členom zakona o pospeševanju turizma, v okviru katere zagotavlja predvsem:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja Občine Podčetrtek in občin, ki bodo k ustanovitvi naknadno pristopile,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično-informacijskega centra,
– promocijo turistične ponudbe območja Občine Podčetrtek in občin, ki bodo k ustanovitvi naknadno pristopile,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu na področju pospeševanja turizma,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju Občine Podčetrtek in občin – ustanoviteljic, ki bodo k ustanovitvi naknadno pristopile;
b) organi združenja so skupščina, v kateri bo imela Občina Podčetrtek v pogodbi določen fiksni odstotek glasov, nadzorni svet ali upravni odbor in uprava, ki je lahko eno- ali veččlanska,
c) v skupščini bo zagotovljena sorazmerna zastopanost članov posameznih dejavnosti,
č) brez soglasja Občine Podčetrtek ni možna sprememba ustanovitvene pogodbe, statusna sprememba ali prenehanje združenja,
d) Občina Podčetrtek daje soglasje k vsakoletnemu finančnemu načrtu združenja in obveznim članom združenja s svojega območja s posebnim odlokom predpiše članarino v skladu z 11.do 20.členom zakona o pospeševanju turizma.
3. člen
Pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja, v kateri se natančneje določijo dejavnosti, pravice in dolžnosti članstva, financiranje, način upravljanja in druge statusne značilnosti združenja, potrdi občinski svet, sklene pa župan Občine Podčetrtek.
4. člen
Občina Podčetrtek bo za delovanje lokalne turistične organizacije namenjala del namenskih proračunskih sredstev iz naslova turistične takse oziroma druga sredstva proračuna občine, ob ustanovitvi pa zagotovila enkratni znesek v višini 923.077 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-073/99
Podčetrtek, dne 11. novembra 1999.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost