Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4543. Odlok o dopolnitvi odloka o turistični taksi v Občini Idrija, stran 13970.

Občinski svet občine Idrija je na 8. redni seji dne 18. 11. 1999 na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o turistični taksi v Občini Idrija
1. člen
V odloku o turistični taksi v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 75/98 ) se v prvem odstavku 5. člena za tretjo alineo doda nova alinea, ki glasi:
“– spremljevalci oseb, ki v kraj prihajajo na zdravljenje ali rehabilitacijo z zdravniško napotnico in dodeljenim spremstvom”.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo “društva” doda tekst: “in lastniki počitniških hiš”.
3. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2000.
Št. 42305-2/99
Idrija, dne 18. novembra 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost