Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4295. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in območje dela ZN Škalce III (območje 2), stran 13505.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu s 16. členom statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) na seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in območje dela ZN Škalce III (območje 2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostrorsko ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in območje dela ZN Škalce III, ki ga je pod št. proj. 24/94 izdelalo podjetje Profil iz Velenja (Uradni list RS, št. 30/95).
II. FUNKCIJA OBMOČIJ IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
2. člen
Dopolni se 10. člen odloka v točki 2, in sicer:
č) na parcelah št. 194/16 in 194/3 k.o. Konjice gradnja prizidka k objektu na parceli št. 329 k.o. Konjice velikosti 8,0 x 5,5 m + / - 1 m, etažnosti pritličje in etaža, streha mora biti prilagojena obstoječi.
Dovoz do objekta na parc. št. 194/3, 194/16 in 329 k.o. Konjice se, zaradi predvidene gradnje prizidka, na novo uredi z jugozahodne smeri, obstoječi uvoz z jugovzhodne smeri pa se ukine.
d) Iz smeri od uvoza na avtobusno postajo do parkirišč za sodiščem se uredi enosmerna povezovalna cesta.
III. KONČNE DOLOČBE
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bil razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine Slovenske Konjice.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/0004/99
Slovenske Konjice, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti