Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4294. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje Zdravstvenega doma), stran 13505.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu s 16. členom statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) na seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje Zdravstvenega doma)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni zazidalni načrt osrednjega dela Slovenskih Konjic, ki ga je pod št. proj. P-570/A izdelal Zavod za urbanizem Velenje (Uradni list SRS, št. 2/87).
II. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
2. člen
V zadnjem odstavku 5. člena se prvi stavek črta.
Prva alinea 6. člena se spremeni in doda besedilo:
»Zdravstveni dom je dostopen preko odcepa z Delavske ceste do 34 parkirnih prostorov in dodatno je možno v smeri proti jugozahodu urediti še 24 novih parkirnih prostorov ter na severovzhodu Zdravstvenega doma 11 parkirnih prostorov za zaposlene.«
V peti alinei 6. člena se doda stavek: »Parkiranje pri lekarni je možno na vzhodni strani lekarne na obstoječih parkirnih prostorih in na zahodni strani pa je možno urediti dodatnih 11 parkirnih prostorov.«
Za pridobitev dovoljenj je treba izdelati potrebno dokumentacijo.
III. KONČNE DOLOČBE
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bil razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine Slovenske Konjice.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/0005/99
Slovenske Konjice, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti