Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4287. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 59. člena zakona o računovodstvu, stran 13501.

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z Zadružno zvezo Slovenije
N A V O D I L O
za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 59. člena zakona o računovodstvu
I. LETNI OBRAČUN ZA LETO 1999 PO ZAKONU O RAČUNOVODSTVU
Zadruge, ki tudi v letu 1999 vodijo poslovne knjige po zakonu o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/98, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90, ter Uradni list RS, št. 42/90, 30/93, 32/93 in 1/99-I) sestavijo letni obračun za leto 1999 po tem zakonu in predpisane obrazce predložijo Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet. Na podlagi podatkov iz tega obračuna in v skladu z zakonom o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96, 34/96 in 27/98) ugotovijo svojo obveznost za plačilo davka od dobička za leto 1999.
II. USKLADITEV RAČUNOVODSKIH EVIDENC Z ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU IN SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI
Zadruge ovrednotijo postavke, izkazane v bilanci stanja na dan 31. decembra 1999, sestavljeni po starem zakonu, v skladu s SRS 34 – Računovodske rešitve v zadrugah – in z drugimi slovenskimi računovodskimi standardi, ki se nanašajo nanje. Učinki prevrednotenja postavk sredstev in obveznosti do njihovih virov v bilanci stanja na dan 31. decembra 1999 vplivajo na dotedanji poslovni izid zadruge (preneseni dobiček prejšnjih let oziroma neporavnano izgubo prejšnjih let). Ustrezno prevrednotene postavke sredstev in obveznosti do njihovih virov izkažejo na posebnem obrazcu bilance stanja, predpisanem s SRS 34 – Računovodske rešitve v zadrugah. Ustrezno prevrednotene postavke sredstev in obveznosti do njihovih virov v bilanci stanja pomenijo otvoritvene postavke s stanjem na dan 1. januarja 2000.
Št. 6/99
Ljubljana, dne 5. julija 1999.
Marjan Odar l. r.
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo
Soglašam!
Martin Nose l. r.
Direktor
Zadružne zveze Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti