Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4286. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 56. člena zakona o računovodstvu, stran 13501.

Na podlagi tretjega odstavka 56. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z Ministrstvom za finance
N A V O D I L O
za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 56. člena zakona o računovodstvu
I. LETNI OBRAČUN ZA LETO 1999 PO ZAKONU O RAČUNOVODSTVU
Uporabniki kontnega okvira Slovenskega inštituta za revizijo, za katere velja zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), sestavijo letni obračun za leto 1999 v skladu z zakonom o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/98, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90 ter Uradni list RS, št. 42/90, 30/93, 32/93 in 1/99-I) in predpisane obrazce predložijo Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet. Na podlagi podatkov iz tega obračuna in v skladu z zakonom o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96, 34/96 in 27/98) ugotovijo nepridobitne organizacije svojo obveznost za plačilo davka od dobička za leto 1999.
II. USKLADITEV RAČUNOVODSKIH EVIDENC Z ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU IN SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI
Uporabniki kontnega okvira Slovenskega inštituta za revizijo ovrednotijo na dan 1. januarja 2000 postavke, izkazane v bilanci stanja na dan 31. decembra 1999, sestavljeni po starem zakonu, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Uskladitev postavk sredstev in obveznosti do njihovih virov izkažejo uporabniki kontnega okvira na posebnem obrazcu bilance stanja, predpisanem s SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah. V tej bilanci se presežek sredstev nad obveznostmi do tretjih oseb izkaže kot ustanovitvena vloga, če z zakonom oziroma sklepom ustanovitelja ni določeno drugače. Podatki iz te bilance stanja so izhodišče za vodenje računovodskih evidenc po slovenskih računovodskih standardih.
Št. 5/99
Ljubljana, dne 5. julija 1999.
Marjan Odar l. r.
Direktor
Slovenskega inštituta
za revizijo
Soglašam!
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti