Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4282. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje stekline - Rabies (Lyssa), stran 13496.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje stekline – Rabies – Lyssa (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi;
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti;
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali, če je mogoče, odpelje v kafilerijo, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
3. člen
Za območje, okuženo s steklino, se šteje celotno območje Republike Slovenije.
4. člen
Sum na steklino je podan:
– če domača žival, lisica ali drug divji sesalec poškoduje človeka;
– če domača žival, lisica ali drug divji sesalec, kaže klinične znake, na osnovi katerih je mogoče sumiti, da se je pojavila steklina;
– če lisica ali drug divji sesalec poškoduje domačo žival.
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da se je pojavila steklina, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum bolezni.
II. UKREPI PRI DOMAČIH ŽIVALIH
5. člen
S strokovnim navodilom mora pooblaščena veterinarska organizacija takoj po prijavi suma bolezni določiti:
– osamitev živali, ki kaže klinične znake bolezni: pse za 10 dni, ostale domače živali pa za 20 dni; če žival pogine, je treba poslati glavo ali celo truplo v preiskavo;
– desetdnevni nadzor klinično zdravih psov in mačk, ki so ranile ljudi; med tem časom mora pooblaščena veterinarska organizacija opraviti tri klinične preglede, in sicer: prvi, peti in deseti dan.
Veterinarski inšpektor lahko odredi usmrtitev živali iz prve alinee prejšnjega odstavka.
6. člen
Dokler je bolezen prisotna, veljajo na okuženem območju, poleg ukrepov iz prejšnjega člena, tudi naslednji ukrepi:
– zapiranje in izolacija živali, za katere se sumi, da so zbolele;
– kontumac psov;
– vsi psi izven dvorišča morajo biti na vrvici;
– lovljenje potepuških psov in mačk;
– necepljene živali, ki so prišle v stik s steklo živaljo, je treba usmrtiti;
– necepljene živali, za katere se sumi, da so prišle v stik s steklo živaljo, je treba zaščitno cepiti po navodilu proizvajalca vakcin;
– necepljene pse in mačke, za katere se sumi, da so prišle v stik s steklo živaljo, je treba usmrtiti;
– dokazano cepljenim živalim, ki so prišle v stik s steklo živaljo, se mora določiti zaščitni titer protiteles; če je titer manjši od 0,5 I.E. se žival revakcinira in odredi trimesečna veterinarska kontrola; če lastnik ne pristane na revakcinacijo oziroma trimesečno veterinarsko kontrolo, se take živali usmrtijo;
– dezinfekcija objektov, v katerih se je nahajala stekla žival.
7. člen
Ne glede na drugo in tretjo alineo prejšnjega člena se smejo prosto gibati psi, ko se uporabljajo za lov, pri paši živali in v službene namene.
Necepljeni psi in mačke, ki se bodo razstavljali, morajo biti vsaj 14 dni pred razstavo zaščitno cepljeni z monovalentno mrtvo vakcino proti virusu stekline.
III. UKREPI PRI DIVJIH ŽIVALIH
8. člen
Zatiranje in preprečevanje stekline pri divjih živalih se izvaja skladno z določili odločbe Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
9. člen
Dokler je bolezen prisotna v državi, veljajo poleg ukrepov iz 6. člena tega navodila po programu VURS tudi naslednji ukrepi:
– odstreljene ali poginule lisice je treba poslati v preiskavo po programu VURS;
– divje živali, pri katerih je onemogočen veterinarski klinični pregled, kažejo pa značilne živčne motnje, je potrebno usmrtiti in poslati v preiskavo;
– trupla divjih živali je dovoljeno odirati v verificiranih izkoževalnicah pod predpisanimi pogoji:
– oseba, ki odira trupla teh živali, mora biti zaščitno cepljena proti steklini;
– med odiranjem mora nositi zaščitna očala, zaščitno obleko, rokavice in masko;
– vreča s kožo in truplo morata biti hranjena v posebnem prostoru, dokler preiskava ni opravljena; če je izvid preiskave pozitiven na steklino, je treba vrečo skupaj s kožo in truplo neškodljivo uničiti;
– opravi se dezinfekcija prostorov, v katerih se je nahajala stekla žival.
IV. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ukrepi iz tega navodila prenehajo veljati, ko se država uradno proglasi za prosto stekline.
11. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje stekline pri živalih (Uradni list SFRJ, št. 39/88 in Uradni list RS, št. 37/92).
13. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-13/99
Ljubljana, dne 18. oktobra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
                            Priloga I
-----------------------------------------------------------------
Bolezen        Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------
steklina       - neješčnost, potrtost

           - razdražljivost

           - pri pseh in mačkah napadalnost

           - pri lisicah in srnjadi neplašnost in
            oteženo gibanje

           - močno slinjenje

           - pri mrtvi živali se lahko opazijo tujki
            v gobcu
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti