Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4267. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1998 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS98), stran 13440.

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) ter na podlagi 229. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1998 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS98)
Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1998, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 179. seji, dne 30. 3. 1999 in ki izkazuje:
A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1998:
Aktiva                     (v 000 tolarjih)
Finančna sredstva                  614.040,090
Osnovna sredstva                    2.371,916
Skupna aktiva                    616.412,006
Pasiva
Skupne obveznosti                  567.537,875
Rezerve                        48.874,131
Skupna pasiva                    616.412,006
B) Izkaz uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1998:
(v 000 tolarjih)
Prihodki                       30.487,344
Odhodki                        28.223,181
Neto tečajne razlike                 –4.753,204
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki          –2.489,042
Črpanje rezerv za tečajne razlike           –4.753,204
Finančni izid po kritju tečajnih razlik        2.264,162
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1998 se po kritju tečajnih razlik razporedi za:
(v 000 tolarjih)
Prenos na račun posebnih rezerv
(splošnih rezerv)                   1.456,669
Sredstva za proračun Republike Slovenije         807,493
Skupna razdelitev                   2.264,162
Št. 450-03/89-2/20
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti