Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4206. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Žiče, stran 13370.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu s 16. členom statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Žiče
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Za območje obravnave velja odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Žiče (Uradni list SRS, št. 8/95).
II. FUNKCIJA OBMOČJA IN VRSTA POSEGOV V PROSTOR
2. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen odloka tako, da se k točkama 1.1 in 1.3 doda stavek:
Za dele parcel številka 989/1, 989/8 in 1251/3, 1251/4, 1250, 1251/1 k.o. Žiče se ureja pod pogoji, kot so predvideni v 8. členu za območje 3.1 in 3.2. in k točkama 5.2 in 5.3 doda stavek:
Za dele parcel številka 741/1 in 559, 562, 567, 564 ter 935, 938 k.o. Žiče se ureja pod pogoji kot so predvideni v 8. členu za območje 3.1 in 3.2.
3. člen
Deli navedenih parcel se lahko namenijo za stanovanjsko gradnjo le v velikosti do 10 arov.
III. KONČNI DOLOČBI
4. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev izvedbenega načrta je bil razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine Slovenske Konjice.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/003/99
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost