Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4204. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice, stran 13360.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Slov. Konjice in ceste med naselji v Občini Slov. Konjice in naselji v sosednjih občinah;
– ceste, ki so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so:
– ceste namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v mestu Slovenske Konjice so:
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena te uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347–05–144/98–03/Brank z dne 12. 6. 1998.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-4/98-9101-9/8
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost