Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4201. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan - dopolnjene 1999, stran 13354.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 14. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 12. redni seji dne 12. 10. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan – dopolnjene 1999
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Škocjan – dopolnjene 1999.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Škocjan vsak delovni dan od 7. do 15. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka na sedežu Občine v Škocjanu ter v Kulturnem domu Bučka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Škocjan.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-64/99
Škocjan, dne 12. oktobra 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost