Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4198. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Polzela, stran 13341.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela dne 21. 9. 1999 na 8. redni seji sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Polzela
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v kraju Polzela ter naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednjo podkategorijo: v krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v kraju Polzela in naseljih.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Polzela in ceste med naselji v Občini Polzela in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v kraju Polzela in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v kraju Polzela in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so: krajevne ceste (LK)
6. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:
7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347–05–144/98–03/Brank z dne 15. 7. 1999.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o lokalnih in nekategoriziranih cestah (Uradni list RS, št. 75/98) z dne 4. 11. 1998.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344–01–001/99
Polzela, dne 21. septembra 1999.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost