Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4190. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1998, stran 13322.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 16. člena statuta Občine Kobarid, je Občinski svet občine Kobarid na 4. redni seji dne 31. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1998
I
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 1998.
II
Zaključni račun proračuna izkazuje:
-------------------------------------------------------
                          SIT
-------------------------------------------------------
1. prihodke v višini           464,235.823,16
2. odhodke v višini           449,863.049,61
3. presežek prihodkov
  nad odhodki v višini          14,372.773,55
-------------------------------------------------------
III
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v proračun za leto 1999 za plačilo sanacij komunalnih objektov po potresu izvedenih v letu 1998.
IV
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
V
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 403-1/98
Kobarid, dne 13. maja 1999.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost