Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4186. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci, stran 13318.

Na podlagi 7. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 14. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci
1. člen
Spremeni se četrti odstavek 3. člena odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci tako, da se glasi:
Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor sklada. Direktor sklada zastopa in predstavlja stanovanjski sklad z omejitvami, da sklepa pogodbe o nakupu in prodaji stanovanj, ki so v lasti stanovanjskega sklada ter najemanju stanovanjskih posojil po predhodnem sklepu oziroma odobritvi občinskega sveta, ostale zadeve pa rešuje po sklepu upravnega odbora stanovanjskega sklada.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena odloka tako, da se glasi:
Sklad opravlja naslednje dejavnosti:
– K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
3. člen
Doda se drugi odstavek 4. člena, ki se glasi:
Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja sklad s tem, da:
– gospodari in upravlja s stanovanji, ki so v lasti občine in drugimi stanovanji,
– sofinancira gradnjo in nakup ter upravlja s stanovanji, s posebnim poudarkom na pridobivanju socialnih in neprofitnih stanovanj,
– določa in spremlja najemnine za socialna ter ostala stanovanja v lasti občine in druga stanovanja,
– oddaja neprofitna, socialna, službena in druga stanovanja v najem. V najem daje tudi poslovne prostore ter sklepa in odpoveduje najemne pogodbe za stanovanja in poslovne prostore,
– zagotavlja prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– dodeljuje posojila za gradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– pridobiva posojila za gradnjo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– opravlja druge dejavnosti, določne z zakonom, odlokom ali statutom.
4. člen
Sedanji drugi odstavek 4. člena odloka postane tretji odstavek 4. člena odloka.
5. člen
Glede na spremembo pod 1. členom tega odloka, se črta prva alinea prvega odstavka 9. člena odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost