Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4182. Odlok o spremembah organiziranosti javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, stran 13304.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12-481/91, RS/I 17-599/91, 55-2515/92, 66-2401/93, 66-2402/93, 45-94, 45/I/94, 8-379/96) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72-2629/93, 45-1778/94, 57-2035/94, 14-677/95, 20-905/95, 63-2924/95, 73-3384/95 9-425/96, 39-2530/96, 44-2776/96, 26-1562/97, 70-3373/97, 10-437/98, 68-3302/98, 74-3725/98) sta sprejela Občinski svet občine Vojnik, dne 8. 9. 1999 in Občine Dobrna dne 9. 9. 1999.
O D L O K
o spremembah organiziranosti javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
1. člen
Organiziranost vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, ki delujejo na podlagi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96, 18/98, 61/98) ter skladno z zakonom o zavodih, kot javni zavodi na območju Občine Vojnik in Občine Dobrna, se spremeni na način in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
2. člen
Iz javnega zavoda po prejšnjem členu se izloči Zavod Osnovna šola Dobrna, ki deluje na območju Občine Dobrna.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka Občina Dobrna samostojno in v celoti prevzame ustanoviteljske pravice nad izločenim Zavodom Osnovna šola Dobrna.
4. člen
Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Dobrna, ki se ustanovi na območju Občine Dobrna, prevzame delavce, ki so opravljali dela in naloge v tem zavodu.
5. člen
O delitvi premoženja vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna se dogovorita Občina Dobrna in Občina Vojnik s posebnim sporazumom.
Delitvena bilanca se opravi po stanju, ki je izkazano na dan ločitve.
6. člen
Najkasneje do 30. 11. 1999 morata Občina Vojnik in Občina Dobrna sprejeti ustrezne akte za statusno ureditev nove organiziranosti.
7. člen
Za objavo tega odloka poskrbi Občina Dobrna.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1051-9/99-15
Vojnik, dne 8. septembra 1999.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
Št. 1073/99-2
Dobrna, dne 9. septembra 1999.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost