Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4177. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Borovnica, stran 13274.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Borovnica na seji dne 16. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Borovnica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
V naselju Borovnica z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– krajevne ceste (LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Borovnica in ceste med naselij v Občini Borovnica in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naselju Borovnica in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v mestu Borovnica in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
– krajevne ceste (LK)
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
Kolesarske javne poti (KJ) v naseljih in med naselji v občini so:
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 5. 8. 1999.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-7/8-68/99
Borovnica, dne 16. septembra 1999.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost