Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4172. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina, stran 13271.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 44/97) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve kartografske dokumentacije v merilu 1:5000, ki je sestavni del odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97), in sicer v smislu uskladitve ter razširitve obstoječih stavbnih zemljišč na naslednjih listih:
– list Idrija 32, zap. št. 10, parc. št. 1111/1, k.o. Dol-Otlica,
– list Komen 10, zap. št. 27, parc. št. 211/1 in 215, k.o. Vrtovin,
– list Ajdovščina 2, zap. št. 29, parc. št. 1585/1, 1590, 1591, 2947, k.o. Vipavski Križ,
– list Ajdovščina 11, zap. št. 40, parc. št. 1436/4 in 1666/1, k.o. Velike Žablje,
– list Ajdovščina 13, zap. št. 42, parc. št. 2280, k.o. Planina,
– list Ajdovščina 21, zap. št. 51, parc. št. 1062/2, 2773/8 k.o. Šmarje.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po uradni objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004/01-1/98
Ajdovščina, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Ajdovščina
Kazimir Bavec l. r.

AAA Zlata odličnost