Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4170. Obvezna razlaga pojma strnjena nizka zazidava, stran 13267.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 4. 10. 1999 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
pojma strnjena nizka zazidava
I
Pojem “strnjena nizka zazidava”, naveden v 16. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1,-2 Gmajna, BS 6/4-1,-2,-3,-4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Uradni list RS št. 52/97), obsega gradnjo stanovanjskih objektov v vrstni, gručni, atrijski in terasni obliki gradnje, če le-ti v posameznem prerezu ne presegajo višine (K) + P + 1.5N. Faktor izkoristka FSI (bep: površini zemljišča) pri tem ne presega vrednosti 0,5. Pri terasni gradnji se upoštevajo prerezi, vzporedni s plastnicami terena.
II
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3530-5/98-2
Ljubljana, dne 4. oktobra 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost