Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4164. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, stran 13258.

Na podlagi tretjega odstavka 78. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 28/98 in 6/99), 2. člena pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 32/95 in 10/98) ter 75. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 28. seji dne 29. 9. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
1. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 10/98), in sicer:
1. v 1. točki prvega odstavka se črta šesta alinea in doda tri nove alinee, ki se glasijo:
“– poklic, ki ga zavarovanec opravlja,
– obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti,
– tip zavarovanca”;
2. v 2. točki prvega odstavka se doda nova alinea, ki se glasi:
“plačilo prispevka”;
3. v 4. točki prvega odstavka se
– v prvi alinei v oklepaju za besedo “zdravnika” doda besedi “ime in priimek”;
– v drugi alinei v oklepaju za besedo “zdravnika” doda besedi “ime in priimek”;
4. v 5. točki prvega odstavka se pred vejico doda besede “in datum odločitve”.
2. člen
V šestem odstavku 11. člena se številka “15” nadomesti s številko “16”.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se pred piko vnese vejica in se pika zamenja z vejico in doda naslednje besedilo: “ko Zavod zaradi prijave sprememb podatkov izda kartico po uradni dolžnosti”.
4. člen
V drugi alinei drugega odstavka 15. člena se pred vejico vnese še besede “ter evidenčno številko, pod katero je bila kartica poslana zavarovani osebi”.
5. člen
V prvem odstavku 16. člena se v četrti alinei pika nadomesti z vejico in doda dve novi alinei, ki se glasita:
“ – zavarovalna vsota,
– valuta”.
6. člen
V šesti alinei drugega odstavka 21. člena se za besedo “države” doda beseda “imetnika”.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0202/28-3/99
Ljubljana, dne 29. septembra 1999.
Predsednik
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Sandi Bartol l. r.

AAA Zlata odličnost