Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3423. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Frankolovo, stran 8954.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) in 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je župan Občine Vojnik dne 16. 8. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Frankolovo
I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Frankolovo, ki ga je izdelal Razvojni center - Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje, pod št. 11/99 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 25/98), ki velja tudi za območje Občine Vojnik.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Frankolovo se nanaša na območje, ki meri 0,75 ha in vključuje zemljišča v k.o. Podgorje: 1390/2, 1414, 738/1, 738/4, 738/3, 1418, 741/1, 741/4, 742, 751/2 in 751/3 ter v k.o. Verpete: 602/6, 1150 in 1144. Območje je namenjeno gradnji dveh poslovno-stanovanjskih objektov in objekta za trgovino ter pošto.
III
Javna razgrnitev osnutka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Frankolovo se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Frankolovo in v prostorih Občine Vojnik ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Frankolovo.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 894 - 8/99-1
Vojnik, dne 16. avgusta 1999.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti