Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3420. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1998, stran 8953.

Občinski svet občine Turnišče je na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) na 6. redni seji dne 26. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 1998, ki obsega:
v SIT
– prihodke v višini                219,980.431,22
– odhodke v višini                210,733.445,84
– presežek prihodkov                9,246.985,38
2. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu za leto 1998 v višini 9,246.985,38 SIT se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 1999.
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4/6-99
Turnišče, dne 26. julija 1999.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.
     Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine
           Turnišče za leto 1998


                               v SIT
__________________________________________________________________
PRIHODKI

I. Preneseni prihodki - fin. izravnava       122,725.083,29

II. Dohodnina                    51,310.800,62

III. Prih. od davk. na prom. proiz. in stor.      246.310,28

IV. Prih. od davkov na premoženje            485.972,76

V. Prih. od taks, povračil in den. kazni       4,299.666,31

VI. Prih. od lastne dej. in drugi prih.       40,912.597,96

SKUPAJ PRIHODKI                   219,980.431,22
__________________________________________________________________
ODHODKI

I. Delo občinskih organov              19,688.793,82

II. Socialni transferi                 335.285,30

III. Sredstva za družbene dejavnosti         69,016.473,82

1. Vzgoja in izobraževanje              12,729.122,00

2. Šolski prevozi učencev               6,436.361,10

3. Ljudska univerza                   676.200,00

4. Otroško varstvo                  34,191.209,00

5. Socialno skrbstvo                 4,300.450,30

6. Kultura                      2,881.447,10

7. Telesna kultura                  4,067.609,32

8. Zdravstvo                     3,734.075,00

IV. Plačila stor. ter subv. in inter. go.      24,463.717,90

V. Drugi odhodki                   38,356.341,60

VI. Odhodki investicijskega značaja         55,003.233,40

VII. Finanč. tokovi, rezerve in druge obv.      3,869.600,00

SKUPAJ ODHODKI                   210,733.445,84

Presežek prihodkov nad odhodki            9,246.985,38
__________________________________________________________________


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti