Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3415. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1999, stran 8948.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 113. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99), je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 7. seji dne 28. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Šentjur pri Celju za leto 1999 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Šentjur pri Celju.
2. člen
Skupni prihodki za leto 1999 znašajo 1.448,748.000 tolarjev.
Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2% doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
4. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati le za namene, za katera so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki so sestavni del odloka.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen:
1. da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
2. da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada do višine 500.000 SIT v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
3. da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
4. da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v proračunu,
5. da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov občinskega proračuna.
6. člen
Župan mora predlagati občinskemu svetu v potrditev rebalans proračuna, če pride do večje porabe na posamezni postavki in sicer za 20%. Pri postavkah nižjih od 5 mio SIT sme prekoračiti brez rebalansa do 1 mio SIT.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi in Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-21/99-100
Šentjur pri Celju, dne 28. junija 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti