Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3414. Odlok o grbu in zastavi Občine Sveta Ana, stran 8946.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 5. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 5. redni seji dne 18. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Sveta Ana ima svoj grb in zastavo, ki predstavljata identitetna simbola Občine Sveta Ana in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata le v obliki in z vsebino ter na način v skladu z določbami tega odloka. Z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu Občine Sveta Ana.
2. člen
Geometrijska in likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka. Barvna in črnobela izvedenka grba in zastave sta sestavni del tega odloka. Izvirniki identitetnih simbolov se hranijo v Občinski upravi občine Sveta Ana.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, brez dovoljenja občine.
II. GRB
4. člen
Grb Občine Sveta Ana ima obliko oblikovane elipse. Grb v spodnjem delu vsebuje napis kraja “Sv. Ana”,ob napisu je na vsaki strani upodobljen grozd, ki ponazarja vinogradniško področje. V sredini grba je upodobljena na gričih farna cerkev Sv. Ane. Nad cerkvijo je upodobljen oblak, ki ponazarja nevihte. Osnovne mere grba v originalni izvedbi so širina 650 mm, višina 600 mm. Vse povečave ali pomanjšave grba so možne le ob ohranitvi razmerja med širino in višino grba.
Grb ima dve pojavni obliki: barvna in mastna izvedenka.
Natančen opis barvne oblike:
– streha cerkve in zvonika je rdeče barve; rdeča – RAL 3000, HKS 15 K,
– zidovi cerkve in napis “Sveta Ana”, kakor tudi rob grba in oblak ostajajo bele barve – RAL 9003,
– nebo nad cerkvijo je svetlomodre barve; modra – RAL 5012, HKS 48 K,
– grozd je rumene barve – RAL 1023, KHS 2 K,
– okna in kupola zvonika, kakor tudi meja med griči so črne barve – RAL 9005,
– podlaga napisa in grozda, ter zunanja obroba grba je temnozelene barve – RAL 6029,HKS 58 K,
– zgornja notranja obroba grba in del hriba ob cerkvi je zelene barve – RAL 6024, HKS 64 K,
– hrib pod cerkvijo in grozdov list sta zelene barve – RAL 6018, HKS 66 K,
– spodnji in skrajno levi hrib sta zelene barve – RAL HKS 67 K.
Mastna izvedenka je dovoljena samo z izbiro ene barve, tako da je streha s kupolo zvonika vkomponiranega objekta, griči, nebo, okna, grozda z listi in podlaga za negativni napis “Sveta Ana” polnomastno pobarvane v črni, temno modri, temnorjavi ali rdeči barvi, vse ostale površine pa ostanejo bele. Uporablja se predvsem pri sitotisku.
5. člen
Grb občine se uporablja:
– na pečatih in v žigu ter ostalih znakih občinskih organov,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na protokolarnih listinah in dokumentih, ki jih izstavljajo župan in občinski upravni organi, vizitkah ipd.,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini,
– na listinah, oznakah, publikacijah, ki jih izdaja občinski svet in njegovi organi,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in vseh uradnih listinah, ki jih izdajajo za službene namene župan, občinski svet ali drugi občinski organi in občinska uprava,
– na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi določeni člani, organizacije ali skupine v večjem številu javno nastopajo,
– na delovnih oblekah oziroma uniformah,
– na spominkih in značkah,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
6. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu z pravili in običaji takih shodov,
– na neprometnih znakih, kažipotih in drugih tablah, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
7. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– Občina Sveta Ana ter njeni organi,
– podjetja, ki imajo sedež v občini Sveta Ana,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Sveta Ana ter njihova obrtna zbornica,
– krajevne skupnosti na področju Občine Sveta Ana,
– politične, družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju Občine Sveta Ana in
– drugi, ki za uporabo grba občine Sveta Ana izkažejo svoj interes.
III. ZASTAVA
8. člen
Zastava Občine Sveta Ana je v barvni kombinaciji zeleno-bele – zelene barve v zaporedju 1/3 zelene,1/3 bele in 1/3 zelene, zelena – RAL 6024, HKS,64 K in bela – RAL 9003. Grb kot obvezni sestavni element zastave se nahaja na sredini zastave v belem polju. Razmerje širine in višine zastave je 1 : 2,5.
Zastava je obešena ležeče, grb pa je postavljen horizontalno.
9. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Sveta Ana.
Zastava se izvesi:
– ob prazniku Občine Sveta Ana,
– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih, športnih ali sejemskih prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih.
Izobesi se na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine.
V primeru žalovanja se izvesi zastavo na pol droga.
IV. PRAVILA ZA UPORABO
10. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Sveta Ana skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
Občinskega uprava ima v hrambi grb in zastavo v izvirniku z geometrijskimi podobami.
Zastava in grb Občine Sveta Ana se smeta uporabljati samo v obliki, ki je določena v 2. in 3. členu tega odloka ter na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva Občine Sveta Ana.
V primeru, da se namerava grb uporabiti ob že določenem znaku, si lahko občinska uprava priskrbi mnenje licenčno pooblaščenega oblikovalca ali organizacije.
11. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opisa tehnike in predvideno naklado oziroma količino.
Če gre za označitev prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti vsebinsko opredelitev prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
12. člen
Z odločbo, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-001/99
Sveta Ana, dne 28. junija 1999.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti