Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3400. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Polzela, stran 8932.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in v skladu s 16. členom statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Polzela
1. člen
Občina Polzela s tem odlokom ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet).
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– preučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu, ter sodeluje pri razvoju programa treninga varne vožnje,
– izdaja in razširja prometno-vzgojne publikacije in drugo gradivo ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– razvija in spodbuja aktivnost šolske prometne službe,
– opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu.
2. člen
Delovanje sveta je javno in urejeno s poslovnikom, ki ga sprejme svet. Predsednika, tajnika in člane sveta imenuje občinski svet za dobo štirih let. Za člane sveta se imenujejo predstavniki zainteresiranih organov in organizacij ter strokovnjaki s področja cestnega prometa. Svet šteje pet članov od katerih mora biti v svetu:
– predstavnik s strani osnovne šole,
– predstavnik avto šole,
– predstavnik ZŠAM,
– predstavnik občinskega sveta,
– predstavnik policije.
3. člen
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko svet imenuje komisije. Sestavo komisij in njihove naloge določi svet s sklepom o ustanovitvi.
4. člen
Za večjo prometno varnost otrok lahko organizira šola v sodelovanju s svetom šolsko prometno službo.
Šolsko prometno službo izvajajo mladi prometniki, ki nadzirajo promet učencev pešcev in učencev kolesarjev ob prihodu in odhodu iz šole, jim po potrebi pomagajo ter jih seznanjajo, kako pravilno ravnati v prometu.
5. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela sveta v vsakoletnem proračunu sredstva za izvrševanje nalog sveta.
Sredstva ki so določena v občinskem proračunu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu uporablja svet na podlagi finančnega načrta.
6. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za svet opravlja pristojna upravna služba Občine Polzela.
Nadzor nad delovanjem sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja ustanovitelj.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 225/88/99
Polzela, dne 16. julija 1999.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti