Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3394. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje, stran 8927.

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) ter na predlog Odbora za šolstvo in otroško varstvo, je Občinski svet občine Kočevje na 7. redni seji dne 26. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev pravice.
2. člen
Višina denarne pomoči je v skladu s sklepom občinskega sveta, št. 061-11/98-20 z dne 19. 4. 1999, 50.000 SIT in se v obliki enkratnega denarnega zneska nakaže upravičencu na podlagi odločbe, izdane na njegovo vlogo.
3. člen
Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana RS in imata stalno prebivališče v Občini Kočevje.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma drugi od staršev na podlagi pismenega sporazuma.
4. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči s pismeno vlogo, ki jo vloži pri Občinski upravi občine Kočevje (v nadaljevanju: občinska uprava), najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka. Pred tem ga o uveljavljanju te pravice obvesti občinska uprava – župan. Hkrati pa se staršema novorojenca čestita za novega člana Občine Kočevje.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki o rojstvu in stalnem prebivališču otroka, o stalnem prebivališču staršev (ali enega od njiju), morebitni pismeni sporazum (drugi odstavek 3. člena) in številko tekočega računa oziroma hranilne knjižice, kamor se nakaže denarna pomoč.
6. člen
Denarna pomoč se upravičencu nakaže na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. Zoper odločbo je možen ugovor pri županu v 8 dneh po prejemu odločbe. Občinska uprava nakaže denarno pomoč najkasneje v 30 dneh po vročitvi dokončne odločbe.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-14-99-20
Kočevje, dne 30. julija 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti