Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3381. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999, stran 8895.

Na podlagi 7. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po JUS U.C. 2.100, III.stopnje opremljenosti, zmanjšane za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 1999 za območje Mestne občine Ljubljana, znaša 133.000 SIT, vključno s plačilom vseh dajatev za priključke: vode, kanalizacije, plina, toplotne energije, elektrike, telefona in stroškov financiranja.
V tej ceni predstavljajo:
– pripravljalna, gradbena, obrtniška in 
 instalacijska ter zaključna dela             87,00%
– priključki na sekundarno komunalno 
 omrežje s podpostajami in razdelilnimi omaricami, 
 vključno s soglasji                    3,50%
– najnujnejša zunanja ureditev, ki pogojuje 
 uporabnost objekta                     1,50%
– projektna dokumentacija in nadzor             3,50%
– investitorski stroški in stroški kapitala         4,50%
Povprečna gradbena cena zajema tudi vrednost skupnih prostorov in naprav, ki so sestavni in funkcionalni del nepremičnine.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene v prvem odstavku prejšnjega člena.
Stavbna zemljišča so razdeljena v sedem območij v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/95).
Odstotki za posamezno območje znašajo:
za I. območje    od 15% do 17%,       povprečje 16%,
za II. območje    od 12% do 14%,       povprečje 13%,
za III. območje   od 10% do 12%,       povprečje 11%,
za IV. območje    od 8% do 10%,        povprečje 9%,
za V. območje    od 6% do 8%,        povprečje 7%,
za VI. območje    od 4% do 6%,        povprečje 5%,
za VII. območje   od 3% do 5%,        povprečje 4%.
3. člen
Tako določena povprečna gradbena cena in cena za stavbno zemljišče se mesečno valorizirata s temeljno obrestno mero v skladu z določili 3. člena zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95).
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1996 (Uradni list RS, št. 34/96).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3565 – 1/99
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti