Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3376. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci, stran 8886.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 31/98 – odločba US) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95)
O D R E D B O
o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci
1. člen
S to odredbo se uvede namakanje na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Ormož, na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci, v skupni površini 221,3551 ha.
2. člen
Namakanje se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih:
v k. o. Podgorci parc. št. 354/1, 356, 360, 361, 364, 365, 366, 367/1, 367/2, 368, 369, 395/1, 395/2, 399/1, 399/2, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 396, 397, 398, 400, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 403, 404/1, 404/2, 404/3, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 408/3,409, 410, 411/1, 411/2, 411/3, 412/1, 412/2, 413, 414, 415, 416, 418, 424/1, 425, 426/1, 426/2, 429/1, 429/2, 429/3, 430/1, 431, 432/1, 432/2, 435, 436, 437/1, 438/1, 440, 443/1, 443/2, 444, 445/1, 446/1, 447, 448/1, 448/2, 451, 452, 453, 454/1, 454/3, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 459, 460, 461/1, 462/1, 462/3, 463, 464, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 467/6, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2, 481/1, 481/2, 481/3, 481/4, 482/1, 482/2, 483, 484, 485 in 486
v k. o. Osluševci parc. št. 1, 2, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 14/1, 15, 16/1, 16/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29, 34/1, 34/2, 34/3, 35, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43/2, 43/3, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 43/1, 51/1, 51/3, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61/1, 70/1, 70/2, 71/1, 72, 74/3, 76/3, 78/1, 78/2, 79, 81, 82, 83, 86/1, 86/2, 87, 90, 91, 94/1, 94/2, 95, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 101, 102, 104/1, 104/2, 105/1, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5 114/6, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 124, 125/1, 125/2, 127/1, 127/3, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/6, 128/7, 129, 131, 132, 133/1, 133/2, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 136, 154/1, 156/1, 156/2, 161, 162/1, 162/2, 163/1, 164, 185/1, 185/4, 186, 187, 190/1, 197/1, 200, 201/1, 201/2, 211/1, 216/1, 222/2, 229/1, 229/2, 234/1, 239/4, 239/5, 261, 262, 263, 264/1, 297/3, 297/5, 319, 341, 374/1, 378/1, 378/2, 378/6, 380/1, 380/2, 381/1, 387/1, 455, 456, 457/1, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558 in 559
v k. o. Cvetkovci parc. št. 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 536/3, 537, 1265, 1266, 1268, 1272, 1276/1, 1276/2, 1277, 1278, 1281, 1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316 in 1317.
3. člen
Predvidena melioracijska dela na sistemu so: izdelava črpališča, komandne postaje, trafo postaje s priključnim kablovodom in izdelava razvodne mreže.
4. člen
Investitorji melioracijskih del so lastniki zemljišč, na katerih se uvaja hidromelioracija, za njih pa po pooblastilih izvaja investitorska dela Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
5. člen
Po končani melioraciji prevzamejo vse obveznosti in odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja melioracijskega sistema investitorji.
6. člen
Po končani melioraciji je melioracijski sistem, ki vključuje črpališče komandne postaje, trafo postaje s priključnim kablovodom, primarno in sekundarno namakalno omrežje v celoti last investitorjev.
7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo melioracije nosijo investitorji. Investitor mora vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju prostora ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli v skladu s predpisi o graditvi objektov.
8. člen
Investitorjem se nalaga, da pri nepremičninah iz 1. člena te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve odredbe predlagajo zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije.
9. člen
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč na območju iz 1. člena te odredbe so po končani hidromelioraciji dolžni poskrbeti za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega omrežja melioracijskega sistema in zagotavljati sredstva za vzdrževanje v sorazmerju s površino zemljišč.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-06-14/99
Ljubljana, dne 3. avgusta 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti