Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2787. Odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni vrh, stran 7518.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 8/90), pravilnika o določanju imen, naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 58/92) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 17. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi novega naselja Dedni vrh
1. člen
Od naselja Ilovca se odcepi zaselek Dedni Vrh in se ustanovi novo naselje z imenom Dedni Vrh, ki spada h Krajevni skupnosti Vojnik. V novonastalem naselju s stavbe oštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
2. člen
Meja med naseljema Frankolovi in novonastalim naseljem Dedni Vrh se spremeni tako, da se stavba v naselju Frankolovo, ki ima hišno številko Frankolovo 50 priključi k novonastalemu naselju Dedni Vrh.
3. člen
Meja med naseljem Rove in Dedni Vrh se spremeni tako, da stavba s hišno številko Rove 25 preide v naselje Dedni Vrh.
4. člen
Meja med naseljem Ilovce in Dedni Vrh se spremeni tako, da stavbe s hišno številko 2, 2a, 2c, 2d, 3, 4, 5, 6 in 7 spadajo v Dedni Vrh.
5. člen
Nove meje naselij Frankolovo, Rove, Ilovca in Dedni Vrh potekajo po posestnih mejah in so razvidne v grafičnem prikazu RPE (register prostorskih enot), ki ga vodi Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Celje.
6. člen
Stavbe v novonastalem naselju Dedni Vrh se zaradi sprememb, ki jih določa ta odlok, preštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen
Območna geodetska uprava Celje izvede vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk in registru prostorskih enot, izdela seznam sprememb v oštevilčbi objektov ter ga posreduje vsem pristojnim uporabnikom.
8. člen
Območna geodetska uprava naroči in posreduje nove tablice s hišno številko pristojnemu organu. Stroške za izdelavo novih tablic s hišno števiko nosi Občina Vojnik.
9. člen
Lastniki oziroma upravljalci oštevilčenih stavb morajo nove tablice s hišno številko namestiti najkasneje 8 dni po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi novih.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati vsi predpisi, ki urejajo status navedenega naselja.
Št. 665/6-99/7
Vojnik, dne 17. junija 1999.
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l. r.