Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2777. Sklep o prenosu javnih vodooskrbnih sistemov v Občini Slovenske Konjice v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Slovenske Konjice, stran 7494.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98 in 74/98), 7. člena pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list RS, št. 46/97 in 54/98), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 53/95), 5. člena odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 7/96), 24. člena odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Slov. Konjice (Uradni list RS, št. 55/97) in 7., 16., 81. in 84. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slov. Konjice na redni seji dne 1. 7. 1999 sprejel
S K L E P
o prenosu javnih vodooskrbnih sistemov v Občini Slovenske Konjice v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Slovenske Konjice
1. člen
S tem sklepom se prenesejo v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Slovenske Konjice naslednji javni vodooskrbni sistemi v Občini Slovenske Konjice:
– Blato,
– Gabrovlje,
– Gračič – Bezina,
– Konjiška Vas,
– Kraberk,
– Polene,
– Preloge pri Slovenske Konjicah,
– Spodnje Preloge,
– Stare Slemene,
– Strtenik,
– Suhadol,
– Škedenj,
– Špitalič,
– Vešenik,
– Zbelovska gora – Grosek Jože,
– Zbelovska gora – Šket Drago,
– Zgornja Pristava,
– Zgornje Laže.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46100-2/99-9001
Slovenske Konjice, dne 1. julija 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost