Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2776. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev izvedbenega zazidalnega načrta stanovanjske cone Vešenik - del A in B, stran 7494.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je župan Občine Slovenske Konjice dne 2. 7. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev izvedbenega zazidalnega načrta stanovanjske cone Vešenik – del A in B
I
Javno se razgrne osnutek tekstualnih sprememb in dopolnitev izvedbenega zazidalnega načrta stanovanjske cone Vešenik – del A in B, ki ga je izdelalo podjetje zavod za urbanizem Velenje, v januarju 1987, pod št. proj. P-443/2.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice, Ul. Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1200/0002/99
Slovenske Konjice, dne 2. julija 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost