Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2748. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Majšperk, stran 7406.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/95 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez. razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98), ter v skladu z določbami uredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Majšperk na podlagi določbe 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) na predlog župana Občine Majšperk na seji dne 22. 6. 1999 sprejel
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Majšperk
1. člen
S to odredbo se določa razporeditev delovnega časa, njegov začetek in konec trajanja in razporeditev uradnih ur v Občinski upravi občine Majšperk (v nadaljevanju: občinska uprava).
2. člen
Delovni čas v občinski upravi je razporejen na pet delovnih dni, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela, lahko župan občine za celotno občinsko upravo ali njen posamezni del začasno razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo oziroma drugače kot je to določeno v 3. členu te odredbe.
3. člen
V delovnih dneh je dnevni delovni čas razporejen tako, da traja:
– v ponedeljek in četrtek: od 7. do 15. ure,
– v torek od 9. do 17. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v petek od 7. do 13. ure.
4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. in 8. uro v ponedeljek, sredo, četrtek in petek, v torek med 9. in 10. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek in četrtek med 15. in 16. uro, v torek in sredo med 17. in 18. uro ter v petek med 13. in 14. uro.
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo in z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj upravnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
O prerazporeditvi delovnega časa odloča tajnik ali župan občine za izredne in redne naloge. Sprememba delovnega časa za redne naloge mora biti javljena najmanj tri dni prej.
5. člen
Uradne ure občinske uprave za poslovanje s strankami se določijo:
– v ponedeljek od 8. ure do 15. ure,
– v sredo od 8. ure do 12. ure ter od 13. ure do 16. ure,
– v petek od 8. ure do 12. ure.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog in način njihovega izvajanja, lahko župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine določi večji obseg uradnih ur, kot je to določeno v prvem odstavku tega člena.
6. člen
Župan Občine Majšperk praviloma sprejema občane in druge stranke:
– v torek od 17. ure dalje, v primerih ko to narekuje značaj nalog in način njihovega izvajanja pa tudi ob drugem času.
Obisk pri županu je potrebno predhodno najaviti v sprejemni pisarni občinske uprave.
7. člen
V času uradnih ur so delavci občinske uprave na voljo strankam. Izven uradnih ur so dolžni sprejemati stranke le, če je z njimi tako dogovorjeno in pa če gre za nujne zadeve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi nastale nepopravljive posledice za stranke.
8. člen
Delovni čas, uradne ure in čas odmora za malico mora biti objavljen na vidnem mestu v prostorih občinske uprave.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-02-0001/99
Majšperk, dne 22. junija 1999.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost