Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2743. Odlok o občinskem prazniku Občine Kočevje, stran 7386.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 12/99 – odločba US) ter 5. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99), je Občinski svet občine Kočevje na 6. redni seji dne 28. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o občinskem prazniku Občine Kočevje
1. člen
Občina Kočevje ima svoj občinski praznik.
2. člen
Praznik Občine Kočevje je 3. oktober, dan temeljev slovenske državnosti.
3. člen
Občina Kočevje obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri se podeljujejo nagrade in priznanja ter naziv častni občan Občine Kočevje.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/99-20
Kočevje, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.