Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999

Kazalo

2265. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Rudarstvo in geotehnologija, stran 6002.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Rudarstvo in geotehnologija
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Rudarstvo in geotehnologija, 11. marca 1999 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpišejo izobrazbeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj višje šole za strokovno terminologijo v tujem jeziku je lahko, kdor je končal univerzitetni enopredmetni ali dvopredmetni študijski program iz ustreznega tujega jezika;
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj višje šole za poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz komunikologije, ekonomije, organizacije dela, psihologije, sociologije ali pedagogike.
Inštruktor pri poslovnem sporazumevanju in vodenju je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz komunikologije, psihologije, sociologije, pedagogike, ekonomije ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela, menedžmenta, podjetništva, poslovodenja in upravljanja;
3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj ekonomike in menedžmenta podjetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ali gospodarskega inženirstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela, gospodarskega inženirstva ali rudarstva in geotehnologije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela, menedžmenta, podjetništva, poslovodenja in upravljanja ali rudarstva in geotehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije, rudarstva ali organizacije dela;
4. varstvo pri delu in varstvo okolja
Predavatelj višje šole za varstvo pri delu in varstvo okolja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz varstva pri delu in požarnega varstva;
5. tehniški predpisi in projektiranje
Predavatelj višje šole za tehniške predpise in projektiranje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije, strojništva ali gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije, strojništva ali gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz rudarstva, strojništva ali gradbeništva;
6. računalništvo in informatika
Predavatelj višje šole za računalništvo in informatiko je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike ali elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike ali rudarstva in geotehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz rudarstva, elektrotehnike ali računalništva in informatike;
7. gradiva
Predavatelj višje šole za gradiva je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz fizike, kemije ali metalurgije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz fizike, kemije, metalurgije ali rudarstva in geotehnologije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz fizikalne merilne tehnike, kemije, metalurgije ali rudarstva in geotehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz rudarstva ali metalurgije;
8. rudarstvo
Predavatelj višje šole za rudarstvo je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije;
9. stroji in naprave
Predavatelj višje šole za rudarstvo je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije ali strojništva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije ali strojništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz rudarstva ali strojništva;
10. geotehnika in geotehnologija
Predavatelj višje šole za geotehniko in geotehnologijo je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije;
11. inženirska geologija
Predavatelj višje šole za inženirsko geologijo je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz geologije ali rudarstva in geotehnologije;
12. rudarska merjenja
Predavatelj višje šole za rudarska merjenja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz rudarstva;
13. bogatenje mineralnih surovin
Predavatelj višje šole za bogatenje mineralnih surovin je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije;
14. vrtalna tehnika
Predavatelj višje šole za vrtalno tehniko je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz rudarstva;
15. gradnja podzemnih prostorov
Predavatelj višje šole za gradnjo podzemnih prostorov je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije ali gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije ali gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz rudarstva ali gradbeništva;
16. praktično izobraževanje
Predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603-47/99
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost